Skip to content Skip to navigation

VB2_Thông báo điều chỉnh phòng học

Chào các bạn sinh viên!

Do ngày 10/4/2021 và 17/4/2021 Trường tổ chức thi Anh văn trên máy tính cần sử dụng các PM A205, A213 (full máy) để thi và thực hiện 1 số công việc trước khi thi như test máy, tai nghe, đề thi, hệ thống mạng... nên sẽ chuyển 1 số buổi học tại PM A205 sang PM B4.02, PM A213 sang PM B4.04, cụ thể:
- Lớp tối ngày 9/4 và ngày 16/4 GV Mai Trọng Khang: Từ A213 chuyển sang học tại B4.04
- Lớp sáng ngày 10/4 và 17/4 GV Nguyễn Thị Quý: Từ A205 chuyển sang học tại  B4.02
- Lớp chiều ngày 10/4 và 17/4 GV Nguyễn Thị Anh Thư: Từ A205 chuyển sang học tại  B4.02
- Lớp chiều ngày 10/4 GV Nguyễn Thanh Thiện: Từ A213 chuyển sang học tại  B4.04
Các bạn theo dõi thông tin và học đúng phòng.
Trân trọng.