Skip to content Skip to navigation

VB2_Thông báo học bù môn Nhập môn mạng máy tính (IT005.K21.VB2)

Chào các bạn lớp VB2!

Theo thông báo từ giảng viên, giảng viên Bùi Thanh Bình sẽ dạy bù cho lớp IT005.K21.VB2 một buổi vào tối thứ 4 ngày 29/7/2020.

Các bạn sắp xếp tham gia lớp đầy đủ để hoàn thành số tiết học.

Trân trọng.

Phòng Đào tạo Đại học.