Skip to content Skip to navigation

VB2_Thông báo kế hoạch học tập

Thân chào Anh/Chị tân sinh viên VB2 chính quy K2019!
1. Do diễn tiến của dịch Covid-19, Phòng ĐTĐH điều chỉnh lại thời gian nhập học và Thời khóa biểu, thân gửi đến Anh/Chị thông tin mới nhất, trong trường hợp có chủ trương mới do diễn tiến của dịch, P. ĐTĐH sẽ gửi thông báo sau:
Các Anh/Chị kiểm tra lại thông tin giấy báo nhập học theo link : https://tuyensinh.uit.edu.vn/tuyensinh/giaybao-nhaphocTHỜI KHÓA BIỂU ĐỢT 1
LỚP VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Bắt đầu: 14/03/2020   Kết thúc: 23/05/2020; 
Địa điểm: Phòng A205 tòa nhà A, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM 
     
Thứ 3 Thứ 5 Thứ 7
Nhập môn lập trình (4TC)
TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
ThS. Võ Duy Nguyên

Tối: 17h45 -  20h45 (4 tiết)

Bắt đầu: 14/3/2020
Kết thúc: 23/5/2020

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (3TC)
ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

     
Tối: 17h45 - 20h00 (3 tiết)

Bắt đầu: 14/3/2020
Kết thúc: 25/4/2020

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
ThS. Nguyễn Thị Anh Thư
Sáng: 9h15 - 11h30 (3 tiết)

Nhập môn lập trình
TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
ThS. Võ Duy Nguyên
Chiều: 13h30 - 16h30 (4 tiết)

Lưu ý: Lý thuyết và thực hành học chung
Ngày thi kết thúc môn học (dự kiến)
        - Nhập môn lập trình: ngày 23/05/2020.
        - Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin: ngày 09/05/2020
 
2. Phòng ĐTĐH gửi đến Anh/Chị chuẩn đầu ra tiếng Anh theo file đính kèm.
 
Thân mến, 
P. ĐTĐH. 
Các file đính kèm: