Skip to content Skip to navigation

VB2_Thông báo lịch thi đợt 2

Thân chào các bạn sinh viên, phòng Đào tạo Đại học thông báo lịch thi đợt 2, các bạn xem thông tin và dự thi đầy đủ đúng giờ.

Trân trọng.
STT Tên MH Mã lớp Giảng Viên LT Ngày thi Thứ Ca Thi Phòng Thi Số SV Tên CBCT
1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật IT003.K21.VB2 Nguyễn Thanh Sơn 01-08-2020 7 1 A213 24 Đặng Lệ Thúy, Đỗ Văn Tiến
2 Nhập môn mạng máy tính IT005.K21.VB2 Bùi Thanh Bình 01-08-2020 7 3 A213 24 Lê Hoàng Tuấn, Hà Mạnh Linh
                   
Ghi chú : Ca 1: bắt đầu 7h30; Ca 2: bắt đầu 9h30; Ca 3: bắt đầu 13h30; Ca 4: bắt đầu 15h30