Skip to content Skip to navigation

VB2_Thông báo lịch thi đợt 2 năm học 2020-2021

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến các bạn lịch thi cuối kỳ đợt 2 năm học 2020-2021. Các bạn theo dõi thông tin và tham gia thi đầy đủ nhé.

Ghi chú: Ca 2 từ 9h30-11h00

LỊCH THI CUỐI KỲ ĐỢT 2 NĂM HỌC 2020-2021 
(Văn bằng 2 chính quy)
                         
STT Tên MH Mã lớp Giảng Viên LT Khoá học Ngày thi Thứ Ca Thi Phòng Thi Số SV Hệ Đào tạo
1 Cơ sở dữ liệu IT004.L21.VB2 Tạ Thu Thủy 2020 03/04/2021 7 2 B1.02 37 VB2CQ
2 Tổ chức và Cấu trúc Máy tính II IT012.L21.VB2 ThS. Nguyễn Thanh Thiện
TS. Đoàn Duy
2019 17/04/2021 7 2 B1.02 22 VB2CQ