Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông Báo Lịch Thi Giữa Kỳ HK2 Năm Học 2012-2013 (Điều chỉnh)

Để đảm bảo chất lượng trong thi cử cho kỳ thi giữa kỳ, PĐT thông báo Lịch thi & Danh sách phòng thi (Điều chỉnh) sinh viên xem chi tiết trong ( file đính kèm), và đề nghị SV tham gia kỳ thi đi thi đúng giờ, đúng phòng thi, ngày thi theo lịch thi PĐT đã công bố.

LỊCH HOC BÙ MÔN IS105.D21& IS105.D21.1

Phòng Đào tạo Đại học thông báo lịch học bù môn IS105.D21 và IS105.D21.1 của GV Nguyễn Thị Kim Phụng:
 

1.  Môn: Hệ Quản trị CSDL Oracle

     Lớp: IS105.D21

     Thời gian: tiết 6,7,8 ngày thứ Bảy, 13/4/2013 và 20/4/2013

     Phòng: 210.

 

2.  Môn: Thực hành hệ quản trị CSDL Oracle

     Lớp: IS105.D21.1

     Thời gian: tiết 9,10, ngày thứ Bảy, 13/4/2013; 20/4/2013 

                       tiết 4,5, ngày thứ Tư, 17/4/2013.

     Phòng Lab khoa HTTT

Trang