Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC LỚP CS314.D11.CNTN NGÀY 01/04/2013

Phòng Đào tạo Đại học thông báo lớp "Lập trình Symbolic trong TTNT" mã lớp CS314.D11.CNTN của Thầy Nguyễn Đình Hiển sẽ nghỉ học ngày 01/04/2013 (thứ hai) - phòng H201, thời gian: tiết 1 đến tiết 3. Lý do: Giảng viên đi học và học bù vào ngày 04/04/2013 (thứ năm), tiết 6-8, phòng H201.
 

DS MSSV ĐƯỢC HỦY LỚP ANH VĂN (DO ĐK CHUNG VỚI KHÓA 07)

    Phòng Đào tạo Đại học thông báo hủy đăng ký của một số sinh viên đã đăng ký vào các lớp Anh Văn của khóa 07 (do hai chương trình học khác nhau). Chi tiết trong file đính kèm. Đề nghị các sinh viên này theo dõi thông tin về việc mở các lớp Anh Văn cho khóa 02 đến khóa 06 trong học kỳ Hè sắp tới và học kỳ I năm học 2013-2014.
 

NGHỈ HỌC MÔN IS105.D21

Phòng Đào tạo Đại học thông báo nghỉ học:
Môn: Hệ quản trị CSDL Oracle
Lớp: IS105.D21
Thời gian: Sáng thứ 4 ngày 27/03/2013, tiết 1,2,3
Giảng viên: Nguyễn Thị Kim Phụng
Lý do: Giảng viên đi công tác.
 

 

Thông Báo Thông Tin Đổi Lịch Môn Học Lớp:NT107.D21 & NT102.D21

Do yêu cầu của Khoa MMT&TT Đề nghị chuyển lịch học của hai Lớp:NT107.D21 &  NT102.D21 như sau:
1. Lớp:NT107.D21 học tiết 1-3 Phòng 201  thứ 5 chuyển lịch học sang tiết 6-8 thứ 4 phòng 201.
2. Lớp:NT102.D21 học tiết 6-8 Phòng 201 thứ 4 chuyển lịch học sang tiết 1-3 thứ 5 phòng 201.

Trang