Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo nghỉ học các môn học của GV Nguyễn Đình Thuân

Từ ngày 22/10/2012 -31/10/2012, 03 lớp:

    - Lớp : IS106.D11 và lớp IS106.D12 học vào Sáng + Chiều thứ Hai tại phòng 106  (môn Khai thác dữ liệu) 

    - Lớp IS301.D11 học vào chiều thứ 4 tại phòng 106 (môn Thương mại điện tử) được nghỉ học.

Lý do: Giảng viên Nguyễn Đình Thuân đi công tác nước ngoài

 

Lịch học bù: 2 tuần kế tiếp sau khi kết thúc môn học theo đúng tiến độ của nhà trường.

Khoa Kỹ Thuật Máy Tính thông báo

Khoa KTMT thông báo: các khóa 04 và 05 đi học ngày 11/10/2012  
 
          Theo Kế hoạch học tập Sinh hoạt công dân đầu khóa, thì ngày 11/10/2012 (thứ 5) các khóa bắt buộc học tuần SHCD là: Khóa 06 (học cả ngày), khóa 05 (học buổi chiều)
          Nên: Khóa 04( cả sáng và chiều) không học tuần SHCD, khóa 05 (buổi sáng) không học tuần SHCD.

Ds lớp và ds đóng học phí học kỳ I năm 2012-2013

Sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm.        
      Lưu ý: Sinh viên xem rõ tên mình trong các file đính kèm, nếu trong DS lớp có tên mà trong DS đóng học phí không có thì liên hệ Phòng Đào tạo Đại học để giải quyết (từ ngày 09/10/2012 đến ngày 12/10/2012) vì DS đóng học phí sẽ là DS thi kết thúc học phần vào cuối học kỳ.

Trang