Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo v/v kiểm tra Anh văn đầu khóa 2012

Tất cả sinh viên trúng tuyển khóa 2012 (kể cả sinh viên đã có chứng chỉ Anh văn) đều phải tham dự kỳ kiểm tra tiếng Anh đầu khóa vào lúc 13h00 ngày 04/9/2012 tại trường.
 
Sinh viên xem nội dung kiểm tra AV đầu khóa tại đây.
Ngoài ra, sau lễ khai giảng sáng ngày 04/9, Cô Nguyễn Thị Tuyết Vinh - trưởng bộ môn Anh văn sẽ phổ biến các vấn đề liên quan và các khóa học anh văn bắt đầu triển khai từ năm học này.

Kết quả ĐKHP học kỳ I năm 2012-2013

Phòng Đào tạo Đại học thông báo Kết quả ĐKHP học kỳ I năm 2012 - 2013. Sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm.
      Lưu ý: Những sinh viên có tên trong danh sách các lớp  hủy, đề nghị rút thên khỏi danh sách lớp đó và có thể đăng ký học môn mới ở những lớp được mở mà chưa đủ số lượng tối đa.

Trang