Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo khoa HTTT lịch học thực hành môn CSDL trong HK hè như sau

2 lớp CSDL ( DBSS1.....) của cô Đỗ Thị Minh Phụng giảng dạy sẽ bắt đầu học thực hành vào ngày 11/06/2012 ( ngày 13/06/2012 sẽ nghỉ vì trường đi du lịch hè), sau đó sẽ học vào các ngày thứ 4 & thứ 6 hàng tuần, lớp thực hành sẽ do GV Huỳnh Hữu Việt giảng dạy.

Thông báo danh sách lớp - danh sách đóng học phí hè 2011-2012

PĐT Thông Báo Danh Sách Lớp-Danh Sách Đóng Học Phí hè 2011-2012 đề nghị sinh viên kiểm tra lại danh sách lớp, danh sách đóng học phí, nếu có điều chỉnh Sinh Viên liên hệ PDT (P.102) từ ngày thông báo đến hết ngày 02/7/2012.
Sau ngày 02/7/2012 PĐT chuyển danh sách đóng học phí đến phòng Kế Hoạch Tài Chính để phục vụ công tác thu học phí hè vì vậy mọi yêu cầu điều chỉnh của sinh viên sẽ không được giải quyết.

Thông báo nộp bái thu hoạch các lớp : SMET2.C21; LỚP:SMET2.C22; LỚP:SMET2.C23; LỚP:SMET2.C11; LỚP: SMET2.C12. ; LỚP:CS101.C21

Phòng ĐT thông báo ngày 25 tháng 6 năm 2012 sinh viên học những lớp trên nộp bài thu hoạch tại Giảng đường 1 tòa nhà thư viện giảng đường vào lúc 8h30 đến 11h 00. Hết thời gian trên PĐT không giải quyết mọi trường hợp ngoại lệ.

Trang