Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc tạo điều kiện cho sinh viên tham dự lễ khai giảng năm học 2018-2019

Theo kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2018 - 2019, Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến sinh viên như sau:

  • Sinh viên Khóa 2018 được nghỉ học buổi sáng ngày 05/9/2018 để tham dự Lễ Khai giảng tại Hội trường Nhà điều hành ĐHQG-HCM. Giảng viên, cán bộ giảng dạy các lớp liên quan được nghỉ.
  • Riêng sinh viên các khoá trước vẫn đi học theo Thời khoá biểu. Trường hợp sinh viên khoá trước nằm trong danh sách sinh viên được khen thưởng thì được tạo điều kiện để tham dự Lễ Khai giảng.
  • Cán bộ, giảng viên tham dự lễ khai giảng theo thông báo của Trường.  

Lưu ý: Chiều ngày 05/9/2018, các lớp học bình thường theo thời khoá biểu của sinh viên.

Trân trọng