Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo học bù Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụng (NT210.K21) ngày 14/07/2020

CBGD : Trần Tuấn Dũng
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụng (NT210)
Lớp : NT210.K21
Phòng : B5.08
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 14/07/2020

Thông báo học bù Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118.K21.2) ngày 09/07/2020

CBGD : Lê Minh Khánh Hội
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118)
Lớp : NT118.K21.2
Phòng : B5.02
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 5 , ngày 09/07/2020

Thông báo lịch thi cuối kỳ (hình thức thi viết) các môn anh văn học kỳ 2 năm học 2019-2020.

  Chào các bạn sinh viên, 

Phòng Đào tạo Đại học thông báo danh sách các lớp thi anh văn cuối kỳ (hình thức thi viết) học kỳ 2 năm học 2019-2020 theo danh sách đính kèm.

Sinh viên vui lòng xem danh sách và có mặt tại phòng thi theo đúng thời gian quy định.

Trường hợp bị cấm thi, sinh viên liên hệ giảng viên của lớp để được giải đáp thắc mắc.

  Trân trọng.

Trang