Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo lớp EN001.E18 đổi lịch học

Lớp Anh văn 1 - mã lớp EN001.E18 - Giảng viên Nguyễn Thị Lan Hương phụ trách dự kiến sẽ thay đổi lịch học bắt đầu từ ngày 28/11/2013 đến kết thúc môn.
Lịch học mới:
Lớp: EN001.E18
Giảng viên: Nguyễn Thị Lan Hương
Ngày: Thứ 5
Tiết: 1234
Phòng: A106
Sinh viên có lịch học trùng vui lòng phản hồi về cho Phòng ĐTĐH theo địa chỉ email: phongdaotaodh@uit.edu.vn

Chương trình đào tạo nhân viên kiểm thử ( Tester ) tại Công ty CSC Việt Nam

Thời gian đào tạo: từ ngày 9 tháng 12 năm 2013 đến 17 tháng 01 năm 2014 (Thứ Hai đến Thứ Sáu)

 

Đối tượng: Sinh viên chuyên ngành Công nghệ Thông tin.

 

Điều kiện: Các bạn vừa mới tốt nghiệp trường Đại học Công nghệ Thông tin, sinh viên Trường năm 3,4 hoặc có từ 2 năm kinh nghiệm trở xuống.

 

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký: Hạn chót ngày 05/12/2013

 

Thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

 

Trang