Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TEAM BUILDING 2013 DÀNH CHO SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN VÀ CHẤT LƯỢNG CAO

          Chào đón Tân sinh viên Chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao khoá 2013, Ban Điều hành Chương trình Tiên tiến tổ chức Chương trình Team Building 2013 với tên gọi "Nhiệm vụ bất khả thi: Đập tan thách thức, chúng tôi là sinh viên Đại học Công nghệ Thông tin".
          Hãy tham gia và cùng đồng hành với chúng tôi, thông qua chương trình các bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng sống, làm quen và giao lưu với nhau, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng Chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao.

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên sắp tốt nghiệp về khóa học qua mạng Internet

Thực hiện theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHCNTT-TT-PC-ĐBCL ngày 07/03/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hoạt động đào tạo; Quy định tạm thời về việc lấy ý kiến phản hồi từ Sinh viên tốt nghiệp về khóa học, Phòng Thanh tra - Pháp chế - Đảm bảo chất lượng sẽ tiến hành lấy ý kiến phản hồi của sinh viên sắp tốt nghiệp về khóa học bằng hình thức khảo sát trực tuyến, cụ thể như sau:

Trang