Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo nhận học bổng CNTN và KSTN HK2 năm học 2012-2013

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo nhận học bổng HK2 năm học 2012-2013 các lớp CNTN04, CNTN05, CNTN07 VÀ ANTT07:
1.     Thời gian: Ngày 17/10/2013
                       Sáng:          8 giờ - 11 giờ
                       Chiều:        14 giờ - 16 giờ
2.     Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Tài chính (A.111)
 
Phòng Kế hoạch – Tài chính.

ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN THAM GIA TEAM BUILDING NHANH CHÓNG XÁC NHẬN VÀ HOÀN THÀNH LỆ PHÍ

Ban Điều hành Chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao thông báo về Chương trình Team building 2013 như sau:
Đối tượng: Tất cả sinh viên Chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao.
Thời gian: 19-20/10/2013 (Thứ 7 và chủ nhật).
Địa điểm: Khu du lịch Hồ Tràm _Bà Rịa-Vũng Tàu.
Lệ phí: 400.000VNĐ (Sinh viên đã được Nhà trường hỗ trợ 700.000VNĐ)

QUYẾT ĐỊNH 214/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN NĂM 2013

Sinh viên xem Quyết định 214/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH về việc quyết định danh sách trúng tuyển ngành An toàn Thông tin năm 2013. (Quyết định đính kèm)

CV. Nguyễn Lai Hồng Ân

Thông báo thay đổi tín chỉ học phí môn "Giáo dục thể chất" HK1 NH 2013-2014

Theo thông báo từ Phòng Đào tạo Đại học về việc thay đổi số tín chỉ môn Giáo dục thể chất Khóa 8 năm học 2013-2014:http://daa.uit.edu.vn/node/571

 

Vì vậy, các em sinh viên từ Khóa 2 đến khóa 7 có đăng ký học lại hoặc học mới hoặc cải thiện môn "Giáo dục thể chất" - học phần 1 với sinh viên Khóa 8 sẽ có số tín chỉ học phí là 3 (không phải là 2 tín chỉ học phí như các năm học trước).

 

Thông báo thu học phí bổ sung Khóa 8 HK1 năm học 2013-2014

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo thu học phí bổ sung Khóa 8 HK1 NH 2013-2014 như sau:
 

- Thu bổ sung một tín chỉ học phí môn “Giáo dục thể chất – Mã môn PE001”.

- Thu bổ sung học phí môn anh văn.

- Sinh viên xem thông tin học phí tại: http://daa.uit.edu.vn/sinhvien/lookup/hocphi

- Thời gian nộp: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/11/2013.

Trang