Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Khoa Kỹ Thuật Máy Tính thông báo

Khoa KTMT thông báo: các khóa 04 và 05 đi học ngày 11/10/2012  
 
          Theo Kế hoạch học tập Sinh hoạt công dân đầu khóa, thì ngày 11/10/2012 (thứ 5) các khóa bắt buộc học tuần SHCD là: Khóa 06 (học cả ngày), khóa 05 (học buổi chiều)
          Nên: Khóa 04( cả sáng và chiều) không học tuần SHCD, khóa 05 (buổi sáng) không học tuần SHCD.

Ds lớp và ds đóng học phí học kỳ I năm 2012-2013

Sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm.        
      Lưu ý: Sinh viên xem rõ tên mình trong các file đính kèm, nếu trong DS lớp có tên mà trong DS đóng học phí không có thì liên hệ Phòng Đào tạo Đại học để giải quyết (từ ngày 09/10/2012 đến ngày 12/10/2012) vì DS đóng học phí sẽ là DS thi kết thúc học phần vào cuối học kỳ.

Thông báo nộp BHYT,BHTN đợt 2

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.
Trường Đại học Công nghệ thông tin thông báo các em sinh viên hệ cử nhân chính quy tập trung bắt buộc phải tham gia Bảo hiểm Y tế (BHYT). Sinh viên được khuyến khích nên tham gia bảo hiểm tại nạn.
1. Mức phí:
-  Bảo hiểm Y tế: 265.000đ/người/năm
-  Bảo hiểm tai nạn: 30.000đ/người/năm

Trang