Skip to content Skip to navigation

Thông báo về phòng học

Thông Báo Chuyển Phòng Học Lớp: CS221.H12; IT005.H16 chiều thứ 3 ngày 8/11/2016

Thực hiện đề nghị của phòng CTSV đã được BGH phê duyệt, về việc tổ chức sự kiện của trường.

Do tính chất sự kiện sẽ có sử dụng âm thanh ở GĐ1 vào buổi chiều gây ảnh hưởng đến các lớp học xung quanh.

Do đó, BQLCS đề nghị Quý Phòng ĐT Và VP hỗ trợ thực hiện thông báo chuyển tạm thời các lớp học vào chiều thứ 3 ngày 8/11 như sau:

GĐ2: -> C112

CS221.H12

Giảng viên:

Nguyễn Tuấn Đăng

GĐ3: -> C113

IT005.H16

Giảng viên:

Mai Văn Cường

Đề Nghị Chuyển Lớp Học Tại Phòng C305: IS207.H12; SE114.H12; EC203.H12; IS335.H11; EC201.H12

Hiện tại, phòng học C305 đang bị hỏng dây kết nối máy chiếu, đang chờ Phòng QTTB bảo dưỡng nên tạm thời đề nghị chuyển tạm thời  các lớp học tại Phòng C305 từ ngày 29/9/2016 đến 30/9/2016 như sau: 

Thứ 5, ngày 29/9/2016

- Sáng: chuyển lớp IS207.H12 và lớp SE114.H12 sang phòng C206

- Chiều : Chuyển lớp EC203.H12 sang phòng C306

Thứ 6, ngày 30/9/2016

- Sáng: chuyển lớp IS335.H11 sang Giảng đường 3

Trang