Skip to content Skip to navigation

Thông báo về phòng học

Thông báo về việc chuyển phòng học các lớp: MA004.I22;SE331.I21;IE402.I21; EC001.I22; IS207.I23; NT209.I21; IE101.I21; NT204.I21; EC219.I21; IT005.I21; IS353.I22; CS113.I22.2; CS113.I22.1; IS208.I21;IS405.I22; MA004.I21; CS106.I22.1; CS106.I21.1,.....

Xin chào các bạn sinh viên,

Nhằm mục đích sử dụng có hiệu quả và hợp lý các phòng học , phòng Đào tạo Đại học (P.ĐTĐH) thông báo tới các bạn sinh viên về việc chuyển phòng học theo danh sách như sau:

- MA004.I22- Thứ 2, tiết 6789- GV Lê Huỳnh Mỹ Vân: Chuyển sang học tại phòng C113

- SE331.I21 - Thứ 3, tiết 45- GV Phan Trung Hiếu: Chuyển sang học tại phòng C312

- IE402.I21 - Thứ 4, tiết 45- GV Nguyễn Gia Tuấn Anh: Chuyển sang học tại phòng C308

Thông báo đổi phòng học lý thuyết lớp SE330.I21

Mến chào các bạn sinh viên,

Vì phòng học C208 với sức chứa <50sv do vậy không thể đáp ứng nhu cầu học tập của các bạn. Do đó, phòng Đào tạo Đại học (ĐTĐH) đã chuyển lớp SE330.I21 vào chiều thứ 4 sang học tại phòng C305 (có sức chứa 150 chỗ ngồi) để có thể giúp sinh viên học tập tốt hơn.

Chúc các bạn học tập tốt.

Trân trọng,

Trang