Skip to content Skip to navigation

Thông báo về phòng học

Thông báo thời gian học thực hành HT2 môn Đồ họa máy tính và Xử lý ảnh

Phòng Đào tạo Đại học thông báo thời gian học thực hành HT2 môn Đồ họa máy tính và Xử lý ảnh như sau:

Lớp CS113.G21.1:
 

13h00-14h00 Thứ 7 ngày 18/06/2016. (Phòng C302)

Lớp CS113.G21.2

14h00-15h00 Thứ 7 ngày 18/06/2016. (Phòng C302)

Trân trọng.

Thông Báo Chuyển Phòng Học Phục Vụ Cho Lễ Tốt Nghiệp Và Chuẩn Bị Lễ Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Trường.

Phòng Đào Tạo Thông Báo Chuyển phòng học các lớp học ở giảng đường như sau:

Ngày 3/6:

Lớp GĐ.2 : - Buổi sáng: chuyển sang HTE.12

Lớp GĐ.3 : - Buổi sáng: Chuyển sang P.308

  • Buổi chiều: chuyển sang P.C109

 

Ngày 4/6:

Lớp GĐ.1 : - Buổi sáng: chuyển  sang P.C114

Lớp GĐ.2 : - Buổi sáng: chuyển sang P. C112

  • Buổi chiều: chuyển sang P. C113

Lớp GĐ.3 : - Buổi sáng: chuyển sang P. C109

  • Buổi chiều: chuyển sang P.C114

 

Trang