Skip to content Skip to navigation

Thông báo về phòng học

Thông báo về việc chuyển phòng học các lớp: MA004.I22;SE331.I21;IE402.I21; EC001.I22; IS207.I23; NT209.I21; IE101.I21; NT204.I21; EC219.I21; IT005.I21; IS353.I22; CS113.I22.2; CS113.I22.1; IS208.I21;IS405.I22; MA004.I21; CS106.I22.1; CS106.I21.1,.....

Xin chào các bạn sinh viên,

Nhằm mục đích sử dụng có hiệu quả và hợp lý các phòng học , phòng Đào tạo Đại học (P.ĐTĐH) thông báo tới các bạn sinh viên về việc chuyển phòng học theo danh sách như sau:

- MA004.I22- Thứ 2, tiết 6789- GV Lê Huỳnh Mỹ Vân: Chuyển sang học tại phòng C113

- SE331.I21 - Thứ 3, tiết 45- GV Phan Trung Hiếu: Chuyển sang học tại phòng C312

- IE402.I21 - Thứ 4, tiết 45- GV Nguyễn Gia Tuấn Anh: Chuyển sang học tại phòng C308

Thông báo đổi phòng học lý thuyết lớp SE330.I21

Mến chào các bạn sinh viên,

Vì phòng học C208 với sức chứa <50sv do vậy không thể đáp ứng nhu cầu học tập của các bạn. Do đó, phòng Đào tạo Đại học (ĐTĐH) đã chuyển lớp SE330.I21 vào chiều thứ 4 sang học tại phòng C305 (có sức chứa 150 chỗ ngồi) để có thể giúp sinh viên học tập tốt hơn.

Chúc các bạn học tập tốt.

Trân trọng,

Thông Báo Đổi Phòng Học Các Lớp :Lớp SE401.I11; Lớp IT009.I12;Lớp SE341.I11;Lớp SE101.I12

Vào sáng ngày 10/10/2017 (7h30-12h) khoa CNPM phối hợp cùng công ty Gameloft tổ chức seminar cho lớp SE401.I11 (tiết 123, C205, thầy Phạm Thi Vương giảng dạy) nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm kiến thực thự tế tại doanh nghiệp. Chương trình cũng mở rộng dành cho một số bạn sinh viên khác đăng kí tham gia nên cần phòng có sức chứa lớn hơn phòng C205 và do đó chương trình dự kiến tổ chức tại C113.

Trang