Skip to content Skip to navigation

Thông báo về phòng học

Thông báo lịch học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003.M28.2) ngày 29/04/2022

Chào các bạn sinh viên

Do GV đã sắp xếp được lịch nên lớp TH IT003.M28.2 vẫn học bình thường 

CBGD : Nguyễn Văn Toàn
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Cấu trúc dự liệu và giải thuật (IT003)
Lớp : IT003.M28.2
Phòng : C211
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 6 , ngày 29/04/2022

[P.ĐTĐH-TB] V/v chuyển phòng học các lớp ở tầng 3 của nhà C trong HK hè NH 2017-2018

Mến chào các bạn sinh viên,

Nhằm đảm bảo an toàn cho GV và sinh viên trong quá trình sửa chữa mái tòa nhà C, từ tuần sau thứ 2 ngày 16/7/2018 P.ĐTĐH sẽ chuyển các phòng học từ tầng 3 xuống các lớp thuộc tầng 1 và 2 của tòa nhà.

 

Các thông tin về phòng học mới, P.ĐTĐH đã chỉnh trên hệ thống, các bạn sinh viên có thể xem trên daa để biết chi tiết.

 

Rất mong các bạn sinh viên  thông cảm vì sự thay đổi này.

Chúc các bạn  sinh viên học tập tốt.

 

Trân trọng,

P.ĐTĐH

Chuyển phòng học lý thuyết 2 lớp IS211.I21 và IS210.I22

Xin chào các bạn sinh viên,

Vì phòng học C214 có một số vấn đề về màn hình chiếu ảnh hưởng đến chất lượng bài gỉang. Do đó, phòng Đào tạo Đại học (ĐTĐH) đã chuyển 2 lớp sang học tại phòng C107

IS211.I21 - VN (LT) - Tiết 1, 2, 3 sáng thứ sáu
(22/01/18-02/06/18)
Cơ sở dữ liệu phân tán
 

-------------

Thông tin thực hành HT2 cho lớp NT303.I21.1

Phòng Đào tạo Đại học thông báo thông tin thực hành HT2 cho lớp NT303.I21.1 như sau:

Buổi 1

Giảng viên: Trần Thị Dung

Thời gian: Tiết 1,2,3 ngày thứ 3, 10/04/2018

Phòng: C109

Buổi 2

Giảng viên: Trần Thị Dung

Thời gian: Tiết 1,2,3 ngày thứ 6, 25/05/2018

Phòng: C307

Buổi 3

Giảng viên: Trần Thị Dung

Thời gian: Tiết 1,2,3 ngày thứ 6, 01/06/2018

Phòng: C212

Trang