Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬP HỌC LẠI CỦA SINH VIÊN BẢO LƯU HKII NĂM HỌC 2012-2013

  Phòng Đào tạo Đại học thông báo:
     Sinh viên đã có quyết định tạm dừng học tập HKII năm 2012-2013 (theo file đính kèm), muốn nhập học lại, đề nghị SV viết đơn xin nhập học lại và nộp tại P.ĐTĐH.
     Thời hạn nhận đơn từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/10/2013.
     Hết thời hạn trên, sinh viên không nộp đơn xin nhập học lại, P.ĐTĐH sẽ xử lý theo Quy chế hiện hành.
     

CẬP NHẬT THỜI KHOÁ BIỂU CỦA CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG, TIÊN TIẾN VÀ CHẤT LƯỢNG CAO KHOÁ 8

Sinh viên các chương trình Tài năng, Tiên tiến và Chất lượng cao khoá 2013 (khoá 8) xem thời khoá biểu mới cập nhật ngày 02/10/2013 (files đính kèm).
Các bạn chú ý lịch học, ngày học và phòng học.
CV. Nguyễn Lai Hồng Ân

Thông Báo Về Việc Tăng Số Tín Chỉ Giáo Dục Thể Chất Khoá 8

Theo quy định của Bộ Giáo dục về giảng dạy giáo dục thể chất cho bậc đại học thì năm học 2013-2014 môn giáo dục thể chất tăng thêm 1 tín chỉ tương đương với 15 tiết, cụ thể như sau: sinh viên học 2 học phần gồm 135 tiết:

- Học phần 1: 75 tiết ( 3 tín chỉ) gồm 2 môn bắt buộc là điền kinh và thể dục, và những kiến thức cơ bản về giáo dục thể chất.

Lớp CS1113.E11.CTTT (Khoá 8) của GV Nguyễn Đình Thuân nghỉ học ngày 03/10/2013

Thông báo lớp học CS1113.E11.CTTT (Khoá 8) của Thầy Nguyễn Đình Thuân nghỉ học ngày 03/10/2013 (Thứ Năm), cụ thể như sau:

Lớp: Computer Science 1

Mã môn: CS1113.E11.CTTT

Giảng viên: Nguyễn Đình Thuân

Thứ Năm - ngày 03/10/2013

Tiết 6789

Phòng C201
Lý do: GV bận họp.
Lịch học bù giảng viên sẽ thông báo sau.

Trang