Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

THÔNG BÁO GẤP_CẦN LIÊN HỆ SINH VIÊN ĐỖ CÔNG THÀNH, MSSV 08520358

Phòng đào tạo cần liên hệ gấp với sinh viên Đỗ Công Thành MSSV 08520358, sinh viên trên cần giải trình về vấn đề chuyển khoa của mình. Hạn cuối là ngày 05/12/2013.
(Các bạn sinh viên khác, nếu có thông tin liên lạc được với bạn Thành thì thông báo giúp bạn)

Trang