Skip to content Skip to navigation

Đào Tạo Từ Xa

Các thông báo dành cho hệ đào tạo từ xa qua mạng của trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TẠI CHI NHÁNH TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngày 22 tháng 10 năm 2013, Trường ĐH Công nghệ Thông tin đã ra Quyết định số 235/ QĐ- ĐHCNTT- ĐTĐH về việc Công nhận tốt nghiệp cho sinh viên tại Chi nhánh Trung tâm Phát Triển Công nghệ Thông tin. Phòng Đào tạo Đại học Trường ĐH CNTT xin thông báo đến các sinh viên có tên trong quyết định (file đính kèm). Sinh viên liên hệ cơ sở đào tạo tại địa chỉ 290 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội để nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm.
 
Phòng Đào tạo Đại học
 

Trang