Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông Báo Kế Hoạch Học Kỳ Hè Và Thời Khóa Biểu Học Kỳ Hè (dự kiến) Năm Học 2018-2019

Chào các bạn Sinh viên:

P.ĐTĐH thông báo kế hoạch và TKB dự kiến học kỳ Hè (file đính kèm), Các bạn sinh viên vui lòng cập nhật thông tin chi tiết trong file đính kèm và lên kế hoạch ĐKHP học kỳ Hè nếu có nhu cầu học.

Trân trọng.

Thông báo lịch nghỉ Lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5

Trường đã có thông báo số 29/TB-ĐHCNTT ngày 23/4/2019 về lịch nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với công chức, viên chức và người lao động; trong đó đợt nghỉ lễ 30/4 và 01/5 được phép nghỉ 5 ngày liên tục; tuy nhiên để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch năm học thì riêng với ngày thứ Bảy - 27/4/2019 các lớp có lịch học vẫn được học tập bình thường, ngày thứ Hai - 29/4/2019 để tạo điều kiện cho CBGV, SV thì được nghỉ dạy học nhưng CBGV phải sắp xếp

Thông báo về việc ban hành qui định đào tạo Chương trình tài năng của Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Chào các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo Đại học thông báo về việc ban hành qui định đào tạo Chương trình tài năng của Trường Đại học Công nghệ Thông tin trong file đính kèm.

Trân trọng

Trang