Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo thông tin Seminar chung về Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu

Chào các bạn sinh viên;

Phòng Đào tạo Đại học thông báo thông tin về Seminar chung về Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu, các bạn sinh viên có nhu cầu tham gia đăng ký tại đây: https://docs.google.com/forms/d/1qTCljTqIkltR3kcbna1aMRU3EFsb8xEjFo_Tp50...

Thông báo về Quyết định quy định mức thu học phí trình độ đào tạo đại học chính quy năm học 2022-2023

Chào các bạn sinh viên,

Phòng Đào tạo Đại học thông báo về các Quyết định quy định mức thu học phí trình độ đào tạo đại học chính quy năm học 2022-2023.

Thông báo lịch học lớp văn bằng 2 khóa tuyển 2021 đợt 2(lớp 467).

Chào các bạn sinh viên lớp văn bằng 2 Khóa tuyển 2021 đợt 2 (lớp 467).

P.ĐTĐH thông báo TKB 2 môn học tiếp theo của khóa này là:

-IT002.N11.VB2: Lập trình hướng đối tượng, Lịch học Thứ 7, Tiết 6789, P.B2.16 & Thứ 6, Tiết T, P.B2.16, bắt đầu học ngày 8/8/2022.

-IT005.N11.VB2: Nhập môn mạng máy tính, Thứ 7, Tiết 2345, P.B2.22 & Thứ 4, Tiết T, P.B2.22, bắt đầu học ngày 8/8/2022.

Trang