Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019-2020

Chào các bạn sinh viên

P.ĐTĐH thông báo thời khóa biểu học kỳ 2,  thông tin chi tiết các bạn vui lòng xem trong (file đính kèm) 

Thời gian bắt đầu học kỳ 2:

- Các khóa 13 về trước bắt đầu học kỳ 2 từ ngày 17/02/2020.

- Khóa 14  bắt đầu học kỳ 2 từ ngày 24/02/2020.

Trân trọng.

Thông báo danh sách sinh viên dự kiến Tốt nghiệp đợt 18 năm 2019

Chào các bạn sinh viên!
Phòng Đào tạo Đại học thông báo Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt 18 năm 2019 trong file đính kèm. Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin họ tên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, xếp loại tốt nghiệp để in bằng. Nếu có sai sót sinh viên phản hồi thông tin về địa chỉ mail: phongdaotaodh@uit.edu.vn đến hết ngày 302/01/2020.
Trân trọng.

Trang