Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo về việc thực hiện chuẩn quá trình ngoại ngữ theo Quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ đại học chính quy từ học kỳ 1 năm học 2024-2025

   Chào các bạn,

Căn cứ Điều 8 của Quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ đại học chính quy, từ học kỳ 1 năm học 2024-2025 Phòng ĐTĐH và Văn phòng các CTĐB sẽ thực hiện việc xét chuẩn quá trình ngoại ngữ đối với sinh viên tất cả các khóa.

   Trân trọng.

Kết quả ĐKHP (đợt 1) học kỳ 2 năm học 2023-2024

Chào các bạn sinh viên!

Phòng ĐTĐH thông báo kết quả ĐKHP (đợt 1) học kỳ 2 năm học 2023-2024 tại đây.

Các bạn theo dõi thông tin các lớp không đủ điều kiện mở lớp đã bị hủy thì vào đợt hiệu chỉnh đăng ký lại vào các lớp khác nhé (lớp chờ, lớp đã mở chưa full số lượng đăng ký).

Thông báo về việc xét miễn các môn anh văn 1, 2 và 3 đợt 1 trong học kỳ 2 năm học 2023-2024 cho sinh viên chính quy chương trình đào tạo đại trà và chương trình chuẩn

Theo quy trình xét miễn các môn anh văn, Phòng Đào tạo Đại học sẽ tiến hành kiểm tra chứng chỉ ngoại ngữ và xét miễn các môn anh văn 1, 2 và 3 đợt 1 trong học kỳ 2 năm học 2023-2024 cho sinh viên chính quy chương trình đào tạo đại trà và chương trình chuẩn như sau:

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 trình độ đại học hệ chính quy

Phòng ĐTĐH thông báo về việc thu học phí học kỳ 2, NH 2023-2024 trình độ ĐTĐH chính quy (xem file đính kèm)

Thông tin chi tiết theo link sau https://khtc.uit.edu.vn/content/2023-2024-thong-bao-thu-hoc-phi-hoc-ky-2....

Trân trọng.

Thông báo kết quả tuyển chọn chính thức lớp tiếng Nhật (Huredee V)

Chào các bạn sinh viên!

Chúc mừng 32 bạn có tên trong danh sách đính kèm đã được tuyển chọn chính thức vào học lớp tiếng Nhật miễn phí do tổ chức Huredee tài trợ (gọi là lớp Huredee V).

Trường sẽ tổ chức lễ khai giảng (trực tuyến) và ngay sau đó tiến hành dạy - học. P.ĐTĐH sẽ gửi email cụ thể Teams code và thời gian tổ chức lễ khai giảng.

Trang