Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo buổi nói chuyện định hướng, phổ biến quy định lớp học tiếng Nhật

Phòng Đào tạo Đại học thông báo buổi nói chuyện định hướng, phổ biến quy định lớp học tiếng Nhật vào ngày 24/8/2017 như sau:

- Thời gian: SV xem danh sách phân nhóm đính kèm và có mặt đúng giờ. Nhóm 1: 9g00-9g25, Nhóm 2: 9g30-9g55, Nhóm 3: 10g00-10g25, Nhóm 4: 10g30-10g55.

- Địa điểm: Phòng E02.2

- Nội dung:

-- Phổ biến quy định chung của lớp học

-- Đăng ký account lớp học

Trân trọng

Thông Báo Danh Sách Các Bạn Sinh Viên Đăng Ký Vợt Tính Chỉ Quy Định Trong Học Kỳ 1 Năm Học 2017-2018

Chào Các bạn Sinh Viên

Sau đợt 2 đợt ĐKHP HK1-2017-2018 các bạn sinh viên có danh sách sau đây đã đăng ký vượt số tín chỉ quy định (24 TC) (file đính kèm).

 

1. Các bạn có tên trong danh sách cần hủy một số tín chỉ để tổng số tín chỉ trong ĐKHP của các bạn không quá quy định (không quá 24 TC).

(các bạn theo dõi thông tin điều chỉnh ĐKHP  đợt 3 trên daa để hủy)

 

Thông báo kết quả thi xếp lớp Anh văn khóa 12 năm học 2017-2018

Phòng Đào tạo Đại học thông báo kết quả thi xếp lớp Anh văn khóa 12 năm học 2017-2017 trong file đính kèm.

Sinh viên học Anh văn bổ túc liên hệ với Trung tâm Ngoại ngữ UIT (phòng E 1.4, tòa nhà E) để đóng học phí và đăng ký lớp hoặc sinh viên có thể nộp chứng chỉ về Phòng Đào tạo Đại học theo qui định để được xem xét.

Sinh viên xem thêm qui định về việc dạy và học ngoại ngữ tại https://daa.uit.edu.vn/content/qui-che-qui-dinh-qui-trinh-dao-tao-dai-hoc

Trân trọng

Thông báo thời gian học môn GDTC1 2017-2018

Chào các bạn sinh viên khóa 2017, theo lịch học thì các bạn bắt đầu học từ ngày 21/08/2017, riêng môn Giáo dục thể chất 1 do học bên Trung tâm Thể thao, bên Trung tâm sắp xếp lịch học trễ hơn bên trường mình 1 đến 2 tuần. Các bạn chú ý theo dõi thông báo trên daa, khi nào có lịch học chính thức phòng Đào tạo sẽ thông báo đến các bạn sau.

Trân trọng.

Trang