Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo về việc học GDQP&AN của khóa tuyển năm 2020

Chào các bạn tân sinh viên khóa tuyển năm 2020!

Theo kế hoạch năm học 2020-2021, P.ĐTĐH thông báo đến các bạn những nội dung quan trọng sau:

1. Thời gian học: từ ngày 12-10-2020 đến hết ngày 30-10-2020.

     Đúng 7h30 ngày 12-10-2020 sinh viên tập trung tại Trung tâm GDQP&AN để biên chế, nhận tài liệu học tập, quân trang.

Thông báo v/v tính học phí đối với SV đã hoàn thành CTĐT trong HK1 năm học 2020-2021

Chào các bạn sinh viên!
Đối với các bạn đã hoàn thành CTĐT nhưng chưa tốt nghiệp, không có ĐKHP trong HK 1 NH 2020-2021 thì Trường có chính sách:
- Nếu tốt nghiệp trước 31/12/2020: Không thu học phí học kỳ.
- Nếu tốt nghiệp sau 31/12/2020: Thu học phí học kỳ theo quy định.
Chi tiết trong file đính kèm.
--
TBN

Thông báo Quy định về chính sách hỗ trợ công bố khoa học

Chào các bạn sinh viên.
Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến các bạn sinh viên Quy định về chính sách hỗ trợ công bố khoa học dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh theo link đính kèm: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/17-quy-dinh-ve-chinh-sach-ho-tro-cong-bo...

Trân trọng.

P ĐTĐH.

 

 

Trang