Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo về việc thu học phí học kỳ hè, NH 2023-2024

Phòng KHTC thông báo về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 trình độ ĐTĐH Chính quy như sau:

Sinh viên xem thông báo chi tiết tại file đính kèm./.

Thông báo Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy học kỳ II – năm học 2023-2024

Phòng Thanh tra- Pháp chế- Đảm bảo chất lượng (TT-PC-ĐBCL) thông báo khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của GV HKII/NH 2023-2024 (File đính kèm).

o  Đối tượng: Tất cả SV chính quy (CQUI đại trà, CLC, CTTT, CNTN, KSTN, BCU) đang học tại Trường 

Thông báo về kết quả xét miễn anh văn học kỳ 2 năm học 2023-2024 cho sinh viên chính quy chương trình đại trà và chương trình chuẩn có kết quả đạt trong kỳ thi Đánh giá năng lực trình độ Tiếng Anh ngày 30/3/2024 và 13/4/2024

   Chào các bạn,

Phòng Đào tạo Đại học đã cập nhật điểm miễn các môn anh văn trong học kỳ 2 năm học 2023-2024 cho sinh viên chính quy chương trình đại trà và chương trình chuẩn có kết quả đạt trong kỳ thi Đánh giá năng lực trình độ Tiếng Anh ngày 30/3/2024 và 13/4/2024.

Các bạn kiểm tra kết quả xét miễn các môn anh văn trong bảng kết quả học tập HK2 năm học 2023-2024.

Thông báo lịch thi Vấn đáp cuối kỳ các môn Anh văn học kỳ 2 năm học 2023-2024

    Thân chào các bạn sinh viên,

Phòng Đào tạo Đại học thông báo lịch thi Vấn đáp Cuối kỳ các môn Anh văn học kỳ 2 năm học 2023-2024 (chi tiết trong file đính kèm).

Lưu ý:

- Về lịch thi Vấn đáp sinh viên theo dõi thông tin theo file đính kèm của thông báo.

Thông báo lịch thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2023-2024

Thân chào các bạn sinh viên;

Phòng Đào tạo Đại học thông báo lịch thi Cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2023-2024 chi tiết trong file đính kèm.

Nếu các bạn có thắc mắc vui lòng liên hệ P.ĐTĐH/VPCCTĐB để được hỗ trợ.

Ghi chú: các bạn hoãn thi đăng ký thi lại đến hết ngày 11/6/2024

Trân trọng

Phòng Đào tạo Đại học.

Trang