Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo lịch thi cuối kỳ (hình thức thi viết) các môn anh văn 1, 2, 3 , 4 và 5 (đợt 2) học kỳ 1 năm học 2020-2021

Chào các bạn, 

Phòng Đào tạo Đại học thông báo danh sách các lớp thi anh văn cuối kỳ (hình thức thi viết) học kỳ 1 năm học 2020-2021 theo danh sách đính kèm.

Sinh viên vui lòng xem danh sách và có mặt tại phòng thi theo đúng thời gian quy định.

  Trân trọng.

Sửa đổi kế hoạch đào tạo đại học HK 2 NH 2020-2021

Chào các bạn sinh viên!

Trường sửa đổi đào tạo đại học trong HK 2 nói trên. Hai nội dung quan trọng:

1. 2 tuần sau nghỉ Tết AL thì các SV khóa cũ vẫn tiếp tục được nghỉ để SV  khóa tuyển năm 2020 thi CK HK 1.

2. HK hè không có tuần dự trữ.

Link tải file: https://tinyurl.com/y9szwhgw

---

TBN

THÔNG BÁO LỊCH HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HK2 NH 2020-2021

Thân chào các bạn sinh viên!

Để thuận lợi cho việc đăng ký học phần môn Giáo dục thể chất trong HK2 NH 2020-2021, Phòng Đào tạo Đại học thông báo lịch học và môn học tương ứng với từng lớp cụ thể (file đính kèm, xem kỹ cột GHI CHÚ). Các bạn chú ý đăng ký đúng thời gian quy định và đúng môn.

Đăng ký coi thi giữa kỳ học kỳ 1 năm học 2020-2021

Chào các bạn sinh viên!
Để chuẩn bị coi thi giữa kỳ học kỳ 1 năm học 2020-2021, Phòng Đào tạo Đại học thông báo các bạn đăng ký coi thi sử dụng chức năng Đăng ký coi thi trên Cổng thông tin đào tạo đại học với các mốc thời gian chính như sau:

Ngày mở Hệ thống đăng ký coi thi (t1 trong quy trình): 16/10/2020.
Ngày đóng Hệ thống đăng ký coi thi (t2 trong quy trình): 20/10/2020.
Ngày bắt đầu kiểm tra lịch coi thi và đề xuất coi thi thay: 23/10/2020.
Ngày bắt đầu đợt thi: 26/10/2020.

Thông báo lịch thi cuối kỳ (hình thức thi nói) các môn anh văn 1, 2, 3 , 4 và 5 (đợt 2) học kỳ 1 năm học 2020-2021

Chào các bạn, 

Phòng Đào tạo Đại học thông báo danh sách các lớp thi anh văn cuối kỳ (hình thức thi nói) học kỳ 1 năm học 2020-2021 theo danh sách đính kèm.

Sinh viên vui lòng xem danh sách và có mặt tại phòng thi theo đúng thời gian quy định.

Trang