Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo chiêu sinh khóa học ngắn hạn "Lập trình và phát triển ứng dụng Internet of Things cơ bản - IoT"

Phòng Đào tạo Đại học thông báo chiêu sinh khóa học ngắn hạn "Lập trình và phát triển ứng dụng Internet of Things cơ bản - IoT" với các thông tin sau:

1. Mã khóa học: NH004

2. Mã lớp: NH004.I21

3. Tên khóa học: Lập trình và phát triển ứng dụng Internet of Things cơ bản

4. Thông điệp của khóa học: Lập trình IoT - Khởi đầu giấc mơ chinh phục công nghiệp 4.0
5. Giảng viên: Lê Trung Quân

6. Đối tượng người học: Sinh viên, người đi làm đã biết về lập trình

Thông báo về việc điều chỉnh cho các môn học có điểm sau thời gian hiệu chỉnh

Chào các bạn sinh viên,

Phòng Đào tạo Đại học (P.ĐTĐH) thông báo về việc nộp đơn hiệu chỉnh cho sinh viên đối với các môn học có điểm sau thời gian kết thúc hiệu chỉnh đợt 3 như sau:

- Đối với từng môn học, không quá hai ngày (không tính thời gian nghỉ Tết) sau khi có điểm sinh viên phải nộp đơn ĐKHP (mẫu đơn trên daa, mục quy trình dành cho sinh viên) tại phòng ĐTĐH-A120 để được giải quyết.

- Phòng ĐTĐH chỉ giải quyết cho sinh viên với những môn học nào có điểm sau đợt hiệu chỉnh, không giải quyết cho các trường hợp nào khác.

Trân trọng,

Thông báo danh sách sinh viên lớp tiếng Nhật

Phòng Đào tạo Đại học thông báo danh sách lớp tiếng Nhật sơ cấp 1 và sơ cấp 2 trong học kỳ 2 năm học 2017-2018 theo file đính kèm

Các sinh viên lớp sơ cấp 2 chưa tham dự và đạt bài kiểm tra sẽ được kiểm tra lại vào tuần đầu tiên của học kỳ 2, nếu không đạt sinh viên có thể chuyển xuống lớp sơ cấp 1 

Lớp tiếng Nhật sẽ bắt đầu học vào 22/1/2018.

Trân trọng

 

Thông báo thời gian nộp đơn chuyển ngành từ HK 2 năm học 2017-2018

Phòng Đào tạo Đại học thông báo thời gian nộp đơn chuyển ngành từ ngày 19/01/2018 đến 23/01/2018. Sinh viên có nhu cầu điền đầy đủ thông tin và nộp đơn theo mẫu tại https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien.

Sau khi có điểm thi Học kỳ 1 Phòng sẽ kiểm tra và ra quyết định đối với sinh viên đủ điều kiện

Thông Báo Điều Chỉnh ĐKHP Học Kỳ 2 Năm Học 2017-2018 (đợt 3)

P.ĐTĐH thông báo thời gian điều chỉnh học kỳ 2 từ 9h00 ngày 22/1/2018 đến 16h ngày 29/1/2018.

Sinh viên điều chỉnh ĐKHP trực tuyến tại địa chỉ: https://dkhp.uit.edu.vn/user  và thực hiện đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu như hệ thống quản lý daa của Trường.

Quy trình điều chỉnh đăng ký học phần (dành cho sinh viên) (file đính kèm)

Các file đính kèm: 

 

Trang