Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Tổ chức thi bổ sung cho các bạn xin hoãn thi, gặp sự cố trong quá trình thi trực tuyến cuối kỳ 2 năm học 2020-2021

Chào các bạn sinh viên .

P.ĐTĐH thông báo tổ chức thi cuối kỳ bổ sung cho các bạn sinh viên xin hoãn thi cuối kỳ trực tuyến, và các bạn gặp sự cố trong quá trình thi cuối kỳ file đính kèm.

Các bạn sinh viên xin hoãn thi, gặp sự cố trong quá trình thi được cán bộ coi thi  và P.ĐTĐH ghi nhận vui lòng kiểm tra tên mình trong danh sách phòng thi đính kèm.

VB2_Khóa 2020_LỊCH HỌC

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo thông báo Lịch học đợt tiếp theo của khóa tuyển 2020. Các bạn theo dõi lịch học và thông báo đến các bạn cùng lớp để theo học đầy đủ nhé.

Ghi chú: Tiết tối từ 5h45 - 8h45

              Tiết 2345 từ 8h15 - 11h30

Trang