Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Quyết định về việc chuyển ngành và chuyên ngành cho sinh viên hệ đào tạo chính quy học kỳ 2 năm học 2019-2020

Chào các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo Đại học thông báo quyết định chuyển ngành và chuyên ngành cho sinh viên hệ đào tạo chính quy đại trà học kỳ 2 năm học 2019-2020 trong file đính kèm.

Thông báo về việc gia hạn thời gian thu học phí HK2 2019-2020

Phòng KHTC đã ban hành thông báo về việc thu gia hạn thời gian thu học phí học kỳ 2, năm học 2019-2020 hệ ĐTĐH chính quy và đăng lên website phòng KHTC.

Link: https://khtc.uit.edu.vn/content/thong-bao-vv-gia-han-thoi-gian-thu-hoc-phi-hk2-nam-hoc-2019-2020-he-dtdh-chinh-quy

Làm thủ tục nhập học, gặp mặt giảng viên và hướng dẫn học online cho tân sinh viên VB2 chính quy K2019

Thân chào Anh/Chị tân sinh viên VB2 chính quy K2019,
Theo kế hoạch học tập của lớp Văn bằng 2 chính quy năm 2019, sáng thứ 7 ngày 14/03/2020 sẽ tập trung nộp hồ sơ, gặp mặt giảng viên và hướng dẫn học online.

Thông báo khẩn: Điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ 2 do dịch Covid-19 từ ngày 09/3/2020

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TỪ NGÀY 09/3/2020

Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do COVID-19 gây ra, căn cứ trên chủ trương chung ĐHQG-HCM, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Thông tin quyết định điều chỉnh kế hoạch học tập của sinh viên đại học hệ chính quy như sau:

VB2_Thông báo kế hoạch học tập

Thân chào Anh/Chị tân sinh viên VB2 chính quy K2019!
1. Do diễn tiến của dịch Covid-19, Phòng ĐTĐH điều chỉnh lại thời gian nhập học và Thời khóa biểu, thân gửi đến Anh/Chị thông tin mới nhất, trong trường hợp có chủ trương mới do diễn tiến của dịch, P. ĐTĐH sẽ gửi thông báo sau:

Thông báo thời gian nộp đơn chuyển ngành từ HK 2 năm học 2019-2020

Chào các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo Đại học thông báo thời gian nộp đơn chuyển ngành từ ngày 02/03/2020 đến 04/03/2020. Sinh viên có nhu cầu điền đầy đủ thông tin và nộp đơn theo mẫu tại https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien#chuyennganh

Thông báo khẩn: Thay đổi kế hoạch học kỳ 2 do dịch Covid-19

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TỪ NGÀY 02/3/2020

 

Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do COVID-19 gây ra, căn cứ trên chủ trương chung ĐHQG-HCM, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Thông tin quyết định về kế hoạch học tập của sinh viên đại học hệ chính quy như sau:

Trang