Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo danh sách sinh viên dự kiến Tốt nghiệp đợt 01 năm 2021

Chào các bạn sinh viên!
Phòng Đào tạo Đại học thông báo Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt 01 năm 2021 trong file đính kèm. Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin họ tên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, xếp loại tốt nghiệp để in bằng. Nếu có sai sót sinh viên phản hồi thông tin về địa chỉ mail: phongdaotaodh@uit.edu.vn đến hết ngày 18/3/2021.
Trân trọng.

Quyết định về việc chuyển ngành cho sinh viên hệ đào tạo chính quy đại trà học kỳ 2 năm học 2020-2021

Chào các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo Đại học thông báo quyết định chuyển ngành cho sinh viên hệ đào tạo chính quy đại trà học kỳ 2 năm học 2020-2021 trong file đính kèm.

Các sinh viên có tên trong danh sách điều chỉnh đăng ký học phần theo đúng ngành mới tại daa.uit.edu.vn.

Trân trọng

Thông báo thời gian nộp đơn chuyển ngành, bảo lưu Học kỳ 2 năm học 2020-2021

Chào các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo Đại học thông báo thời gian nộp đơn chuyển ngành, bảo lưu từ ngày 22/02/2021 đến 26/2/2021.

Sinh viên có nhu cầu điền đầy đủ thông tin và nộp đơn theo mẫu:

1. Chuyển ngành: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien#chuy...

Trang