Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo học bù Thiết kế Hệ thống Thương mại điện tử (EC302.J21) ngày 14/06/2019

CBGD : Trình Trọng Tín
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Thiết kế Hệ thống Thương mại điện tử (EC302)
Lớp : EC302.J21
Phòng : C213
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 6 , ngày 14/06/2019

Trang