Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Kết quả tuyển chọn Vòng 1 - Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Saga (Nhật Bản) dành cho SV Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin

Nhà trường cảm ơn tất cả các em đã quan tâm đăng ký tham dự chương trình .

Danh sách các sinh viên vượt qua Vòng 1, được vào Vòng 2 (Phỏng vấn) tại đây: https://fit.uit.edu.vn/index.php/tin-tuc/thong-bao-he-dai-hoc/4967-sv-phong-van-trao-doi-saga

-----

Phòng Đào tạo Đại học

Thông báo học bù Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấp (EC213.K11) ngày 24/12/2019

CBGD : Văn Đức Sơn Hà
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấp (EC213)
Lớp : EC213.K11
Phòng : C206
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 3 , ngày 24/12/2019

Trang