Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Điều chỉnh ĐKHP nếu đã trùng với HK 1

Phòng ĐTĐH thống kê và thấy có 180 trường hợp các bạn sinh viên ĐKHP các mã môn học mà bạn đã học trong HK 1 NH 2018-2019, mặc dù chưa có điểm của các môn này. Việc làm như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến các bạn sinh viên thực sự muốn học các môn này nhưng không còn chỗ để đăng ký. 

TTNN-UIT THÔNG BÁO CHO SINH VIÊN K13 THI SPEAKING ĐỢT 2(cập nhật lịch thi)

 TTNN-UIT-Thông báo ngày thi Speaking đợt 2 cho toàn bộ các lớp K13 trong tuần bắt đầu từ ngày 07/01/2019 cho đến ngày 12/01/2019. Thông tin cụ thể lớp thi, phòng thi và ngày thi cụ thể cho từng lớp (file đính kèm) và  sẽ do GV phụ trách dạy từng lớp Anh văn thông báo lên Courses.

Trân trọng.

Thông báo học bù Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp (NT207.J11.ANTT) ngày 28/12/2018

CBGD : Nguyễn Duy
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp (NT207)
Lớp : NT207.J11.ANTT
Phòng : C312
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 6 , ngày 28/12/2018

THÔNG BÁO MỞ MÔN HỌC TỰ CHỌN CHO SINH VIÊN KHMT


Theo kế hoạch giảng dạy trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 Khoa Khoa học Máy tính phối hợp cùng Văn phòng Các chương trình đặc biệt, Phòng Đào tạo Đại học mở mới môn học do Giáo sư John F. Hurdle (University of Utah/Department of Biomedical Informatics) giảng dạy.
Thông tin về môn học của Prof. GS. Hurdle trên hệ thống đăng kí học phần như sau:

Thông báo về việc mở lớp của GS John F. Hurdle

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo:

Theo kế hoạch giảng dạy trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 Văn phòng có mở mới môn học do Giáo sư John F. Hurdle (University of Utah/Department of Biomedical Informatics) giảng dạy.

Thông tin ban đầu về môn học này trong hệ thống đăng kí học phần:

Trang