Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo hủy học bù lớp CS221.J12 ngày 10/12/2018 và lớp CS111.J12 vào ngày 27/12/2018

Phòng Đào tạo thông báo hủy học bù lớp CS221.J12 vào ngày 10/12/2018 (tiết 4,5) và lớp CS111.J12 vào ngày 27/12/2018 (tiết 1,2,3) theo yêu cầu của giảng viên. Thời gian học bù giảng viên sẽ thông báo sau

Trân trọng

 

Thông báo Lịch thực hành hình thức 2 lớp CE125.J15.MTCL.1

Thầy Trần Quang Nguyên, giảng dạy lớp CE125.J15.MTCL.1. Thông báo đến các bạn sinh viên trong lớp lịch thực hành hình thức 2 tại trường như sau:

- Buổi 1: tiết 123 thứ 2, ngày 17/12/2018, Phòng C309

- Buổi 2: tiết 678 thứ 2, ngày 17/12/2018, Phòng A205

- Buổi 3: tiết 123 thứ 2, ngày 24/12/2018, Phòng C309

- Buổi 4: tiết 678 thứ 2, ngày 24/12/2018, Phòng C309

- Buổi 5: tiết 123 thứ 4, ngày 26/12/2018, Phòng C309

Trang