Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo học bù Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100.J31) ngày 17/07/2019

CBGD : Phạm Thi Vương
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100)
Lớp : SE100.J31
Phòng : B1.02
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 4 , ngày 17/07/2019

Thông báo học bù Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100.J31) ngày 13/07/2019

CBGD : Phạm Thi Vương
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100)
Lớp : SE100.J31
Phòng : B1.02
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 , ngày 13/07/2019

Thông báo đăng ký thi 2 kỹ năng Nói-Viết tiếng Anh theo chuẩn TOEIC tại Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

Chào các bạn sinh viên!

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các khóa từ năm 2013 đến năm 2017 đạt 2 kỹ năng Nói - Viết tiếng Anh theo chuẩn TOEIC để xét chuẩn đầu ra, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM dành 1 ngày 24/8/2019 để tổ chức riêng cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Thông báo nộp bài thu hoạch GDTC2_lớp PE002.J23

Chào các bạn sinh viên!

Trung tâm Thể thao thông báo, hiện còn một lớp là PE002.J23 vẫn chưa nộp bài thu hoạch lý thuyết, không biết lý do gì mà cả một lớp chưa bạn nào nộp bài. Các bạn nhanh chóng liên hệ trung tâm nộp bài, còn nếu có lý do gì đặc biệt thì phải báo để trường kịp thời hỗ trợ nhé.

Thông báo danh sách sinh viên sơ tuyển lớp tiếng Nhật (UIT hợp tác với Heredee)

Các bạn sinh viên có tên trong danh sách đính kèm (file PDF) đã qua vòng sơ tuyển cho lớp tiếng Nhật miễn phí mà trường Đại học CNTT đã ký hợp tác với tổ chức Huredee - Nhật Bản.

Các bạn theo dõi email hướng dẫn từ P.ĐTĐH cách kiểm tra kiến thức trên hệ thống GAIT test. Thời gian kiểm tra: từ ngày 25/6/2019 đến hết ngày 30/6/2019.

Trang