Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo về việc triển khai đào tạo song ngành trình độ đại học hệ chính quy - Trường ĐH Kinh tế - Luật

Chào các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến sinh viên về việc triển khai đào tạo song ngành trình độ đại học hệ chính quy - Trường ĐH Kinh tế - Luật theo văn bản đính kèm.

Trân trọng.

 

 

Trang