Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo dời lịch học bù lớp IE303.J21

Chào các bạn sinh viên.

Theo đề nghị của Giảng viên vì lịch học Quốc phòng có sự thay đổi so với ban đầu nên Giảng viên sẽ dời lịch học bù Lớp IE303.J21, tiết 1,2, 3, ngày 14/6/2019 chuyển sang  học tiết 6,7, 8, ngày 15/6/2019.

Phòng Đào tạo thông báo cho các bạn sinh viên được biết.

Trân trọng.

 

Thông báo phát bằng tốt nghiệp Đại học đợt 01 năm 2019

Chào các bạn sinh viên!
Phòng Đào tạo thông báo phát bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 sinh viên nhận bằng trong giờ hành chính (sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 16h00) từ thứ 2 tới thứ 6 bắt đầu từ ngày 4/6/2019.

- Đối với sinh viên chính quy đại trà: nhận bằng tại phòng Đào tạo Đại học A120.

Thông báo nghỉ lớp Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118.J21) ngày 03/06/2019

CBGD : Thái Huy Tân
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118)
Lớp : NT118.J21
Phòng : C214
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 2 , ngày 03/06/2019

Trang