Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo học bù Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118.J21) ngày 10/06/2019

CBGD : Thái Huy Tân
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118)
Lớp : NT118.J21
Phòng : C214
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 10/06/2019

Trang