Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo học bù Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118.J12) ngày 25/12/2018

CBGD : Thái Huy Tân
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118)
Lớp : NT118.J12
Phòng : C312
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 2
Thứ : 3 , ngày 25/12/2018

Thông báo nghỉ lớp Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118.J12) ngày 18/12/2018

CBGD : Thái Huy Tân
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118)
Lớp : NT118.J12
Phòng : C311
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 18/12/2018

Trang