Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo danh sách sinh viên dự kiến Tốt nghiệp đợt 09 năm 2019

Chào các bạn sinh viên!
Phòng Đào tạo Đại học thông báo Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt 09 năm 2019 trong file đính kèm. Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin họ tên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, xếp loại tốt nghiệp để in bằng. Nếu có sai sót sinh viên phản hồi thông tin về địa chỉ mail: phongdaotaodh@uit.edu.vn đến hết ngày 31/7/2019.
Trân trọng.

Thông báo nghỉ lớp Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100.J31) ngày 09/08/2019

CBGD : Phạm Thi Vương
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100)
Lớp : SE100.J31
Phòng : B1.22
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 6 , ngày 09/08/2019

Thông báo nghỉ lớp Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100.J31) ngày 26/07/2019

CBGD : Phạm Thi Vương
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100)
Lớp : SE100.J31
Phòng : B1.22
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 6 , ngày 26/07/2019

Trang