Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông BáoSinh viên điều Chỉnh Ngày Sinh, Nơi Khám Bệnh Ban Đầu (BHYT)

Sinh viên điều chỉnh ngày sinh, nơi khám bệnh ban đầu vui lòng nộp lại thẻ BHYT cho chị Vi Phòng CTSV , (phòng A.101) đến 16h30 ngày 29/10/2013. Sau thời gian trên nếu bạn nào chưa nộp thẻ BHYT thì sẽ không được giải quyết.
Lưu ý: sinh viên xem file đinh kèm, trong đó có 2 sheet.

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KỶ LUẬT HỌC VỤ NĂM HỌC 2012 - 2013

      Phòng Đào tạo Đại học thông báo Danh sách sinh viên dự kiến bị xử lý học vụ năm học 2012 - 2013 trong file đính kèm.
      Sinh viên có thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo Đại học từ ngày ra thống báo đến ngày 06/11/2013.
 

Ngày hội giáo dục Australia 2013

Lãnh sự Quán Úc sẽ tổ chức Ngày Hội Giáo Dục Australia 2013.  
Thời gian:9:30 - 16:00, Chủ nhật 10/11/2013
Địa điểm: Khách Sạn Sheraton - 88 Đồng Khởi, Quận 1
Nội dung của Ngày Hội Giáo dục Australia (Úc):
- Gặp đại diện của 51 Trường Trung Học, Cao Đẳng và Đại Học của Úc tìm hiểu thông tin về các khóa học và chương trình học bổng.  
- Giao lưu với cựu du học sinh về việc sinh sống và học tập tại Úc cũng như điều kiện visa và học bổng Chính phủ Úc.
 

KẾT QUẢ KỲ KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO LỚP TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG THI NGÀY 12/9/2013

Sinh viên xem kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu vào lớp tiếng Anh tăng cường thi ngày 12/9/2013. (file đính kèm)
Thông tin lớp học sẽ thông báo sớm đến các bạn vào tuần sau (28/10/2013).
BĐH Đề án NNQG 2020

Trang