Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông Báo Lịch Thi Anh Văn Xếp Lớp K8

PĐT thông báo Lịch thi và Danh sách phòng thi xếp lớp Anh Văn K8,
Đề nghị các bạn Sinh viên K8 cập nhật thông tin thi xếp lớp để đi thi đúng giờ, phòng thi quy định.
Các bạn sinh viên K8 làm thủ tục nhập học sau chưa có tên trong danh sách phòng thi vẫn phải đi thi theo lịch( Sinh viên khoa nào thi theo lịch thi của khoa đó).
và điền tên vào danh sách phòng thi.

Trang