Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo học bù ONLINE Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118.M11) ngày 22/12/2021

CBGD : Trần Hồng Nghi
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118)
Lớp : NT118.M11
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 4 , ngày 22/12/2021

Thông báo học bù ONLINE Lập trình an toàn và khai thác lỗ hổng phần mềm (NT521.M11.ANTT.1) ngày 13/12/2021

CBGD : Nghi Hoàng Khoa
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Lập trình an toàn và khai thác lỗ hổng phần mềm (NT521)
Lớp : NT521.M11.ANTT.1
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 13/12/2021

Thông báo học bù ONLINE Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động (IE307.M11.2) ngày 14/12/2021

CBGD : Tô Quốc Huy
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động (IE307)
Lớp : IE307.M11.2
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 3 , ngày 14/12/2021

Thông báo học bù ONLINE An toàn mạng không dây và di động (NT330.M11.ANTT) ngày 22/12/2021

CBGD : Lê Đức Thịnh
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : An toàn mạng không dây và di động (NT330)
Lớp : NT330.M11.ANTT
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 4 , ngày 22/12/2021

Trang