Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo học bù Thiết kế Hệ thống Thương mại điện tử (EC302.J21) ngày 14/06/2019

CBGD : Trình Trọng Tín
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Thiết kế Hệ thống Thương mại điện tử (EC302)
Lớp : EC302.J21
Phòng : C213
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 6 , ngày 14/06/2019

Thông báo khảo sát lấy ý kiến SVTN về khóa học lần 1 năm 2019

    Phòng ĐTĐH thông báo về việc tiến hành tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp về khóa
học lần 1 năm 2019, thông tin cụ thể như sau:
- Đối tượng khảo sát: Sinh viên (SV) được công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019
- Thời gian khảo sát: Từ ngày 16/04/2019 – 31/07/2019
- Hình thức khảo sát: Khảo sát online, sinh viên tốt nghiệp đăng nhập vào hệ thống

Trang