Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ bù

Thông báo học bù Chuyên đề thiết kế vi mạch và phần cứng (CE421.J11) ngày 25/12/2018

CBGD : Phạm Thanh Hùng
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Chuyên đề thiết kế vi mạch và phần cứng (CE421)
Lớp : CE421.J11
Phòng : C210
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 3 , ngày 25/12/2018

Thông báo học bù Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động (IE307.J11) ngày 26/12/2018

CBGD : Võ Ngọc Tân
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động (IE307)
Lớp : IE307.J11
Phòng : C210
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 6
Thứ : 4 , ngày 26/12/2018

Thông báo học bù Các kĩ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (CS326.J11) ngày 27/12/2018

CBGD : Nguyễn Trọng Chỉnh
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Các kĩ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (CS326)
Lớp : CS326.J11
Phòng : C214
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 5 , ngày 27/12/2018

Trang