Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ bù

Thông báo học bù Nhập môn lập trình (IT001.J11.2) tiết 1-5 và hủy học bù lớp IT001.J11.2 tiết 6-9 ngày 24/12/2018

CBGD : Nguyễn Hoàng Ngân
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.J11.2
Phòng : C211
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 24/12/2018

Lưu ý: Lớp này sẽ hủy không bù vào tiết 6-9

Thông báo học bù Chuyên đề thiết kế vi mạch và phần cứng (CE421.J11) ngày 25/12/2018

CBGD : Phạm Thanh Hùng
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Chuyên đề thiết kế vi mạch và phần cứng (CE421)
Lớp : CE421.J11
Phòng : C210
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 3 , ngày 25/12/2018

Thông báo học bù Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động (IE307.J11) ngày 26/12/2018

CBGD : Võ Ngọc Tân
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động (IE307)
Lớp : IE307.J11
Phòng : C210
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 6
Thứ : 4 , ngày 26/12/2018

Trang