Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo nhận các loại đơn phúc khảo, chuyển ngành, bảo lưu, ... và điều chỉnh/bổ sung ĐKHP(cập nhật hưỡng dẫn điều chỉnh ĐKHP)

P.ĐTĐH thông báo lịch nhận đơn phúc khảo, chuyển ngành, bảo lưu, ... và điều chỉnh/bổ sung ĐKHP như sau:

- Nhận đơn phúc khảo, chuyển ngành, bảo lưu, ... : 01 tuần đầu tiên của học kỳ 2, từ 8h00 ngày 18/02/2019 đến 16h00 ngày 23/02/2019

- Điều chỉnh/bổ sung ĐKHP đợt 3: 01 tuần đầu tiên của học kỳ 2, từ 9h00 ngày 18/02/2019 đến 16h00 ngày 23/02/2019

(Các bạn xem file hưỡng dẫn điều chỉnh ĐKHP đính kèm)

Thông báo lịch thi trên máy cuối kỳ I năm học 2018-2019 môn Anh văn 3, Anh văn 4 - Đợt 2

Chào các em,

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến các em sinh viên lịch thi (trên máy) cuối học kỳ 1 năm học (2018-2019) môn Anh văn 3, Anh văn 4 - Đợt 2, lịch thi này áp dụng cho những sinh viên đi học GDQP, cụ thể như sau:

Ngày thi: 18/01/2019,

Thời gian:   -  Ca 2: bắt đầu 9g30

[TCHC] 29/ĐHQG-ĐH - Thông báo thông tin về kỳ thi chứng chỉ VNU-EPT và các kỳ thi xếp lớp, đánh giá năng lực quá trình bằng bài thi VNU-EPT năm 2019

P.ĐTĐH thông báo thông tin về kỳ thi chứng chỉ VNU-EPT và các kỳ thi xếp lớp, đánh giá năng lực quá trình bằng bài thi VNU-EPT năm 2019 các bạn sinh viên quan tâm vui lòng xem thông tin chi tiết trong (file đính kèm)

Trân trọng.

 

Thông báo danh sách sinh viên dự kiến Tốt nghiệp đợt 10 năm 2018

P.ĐTĐH thông báo Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt 10 năm 2018 trong file đính kèm.

Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin họ tên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, xếp loại tốt nghiệp để in bằng. Nếu có sai sót sinh viên phản hồi thông tin về địa chỉ mail: phongdaotaodh@uit.edu.vn đến hết ngày 07/01/2019.

Trân trọng

Trang