Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo học bù Thiết kế Hệ thống Thương mại điện tử (EC302.J21) ngày 14/06/2019

CBGD : Trình Trọng Tín
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Thiết kế Hệ thống Thương mại điện tử (EC302)
Lớp : EC302.J21
Phòng : C213
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 6 , ngày 14/06/2019

Thông báo khảo sát lấy ý kiến SVTN về khóa học lần 1 năm 2019

    Phòng ĐTĐH thông báo về việc tiến hành tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp về khóa
học lần 1 năm 2019, thông tin cụ thể như sau:
- Đối tượng khảo sát: Sinh viên (SV) được công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019
- Thời gian khảo sát: Từ ngày 16/04/2019 – 31/07/2019
- Hình thức khảo sát: Khảo sát online, sinh viên tốt nghiệp đăng nhập vào hệ thống

Trang