Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông Báo Lịch Thi (điều chỉnh) Và Danh Sách Phòng Thi Cuối Học Kỳ Hè 2018-2019

Chào các bạn sinh viên

P.ĐTĐH thông báo lịch thi cuối kỳ hè (điều chỉnh) và danh sách phòng thi cuối kỳ (file đính kèm).

Các bạn sinh viên vui lòng cập nhật lại thông tin lịch thi, danh sách phòng thi.

Trân trọng.

Thông Báo Mở 03 Lớp IT001; IT002; IT003 Theo Phương Thức Đào Tạo Kết Hợp (blended learning)

Chào các bạn sinh viên.

P.ĐTĐH thông báo mở 3 lớp: Lớp IT001.K11.CLC; IT002.K12; IT003.K11  theo phương thức đào tạo kết hợp (blended learning) cho sinh viên  ĐKHP trong học kỳ I, năm học 2019-2020 như sau:

1. Số buổi học trực tiếp:

Thông báo nghỉ lớp Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100.J31) ngày 01/08/2019

CBGD : Phạm Thi Vương
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100)
Lớp : SE100.J31
Phòng : B1.22
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 5 , ngày 01/08/2019

Thông báo nhận đơn phúc khảo học kỳ 2 năm học 2018-2019

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo Đại học (P.ĐTĐH) thông báo về thời gian nhận đợn phúc khảo học kỳ 2 năm học 2018- 2019, chi tiết như sau:

Thời gian nhận đơn: từ 10h00 ngày 30/07/2019 đến hết 16h00 ngày 07/08/2019.

Mẫu đơn: sinh viên tải tại link: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien#phuc...

Trang